Granko banánovej Orion - nápoj v prášku (Nestlé) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 92,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,92
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,85