Džús Smoothie (Hello) 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 12,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 78,74