Závin jablkový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 55,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,51
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,55
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,15