Džús Relax - čierne ríbezle a jablko 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 142,86