Vianočka tuková 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 60,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,09
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,61
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,42