Broskyňový kokteil 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 14,96
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 66,84