Vianočka maslová 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 60,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,08
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,61
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,45