Biely čaj s citrónom (Nativa Rauch) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 75
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,75
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,33