Šatôčka s tvarohovou náplňou 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 63,17
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,32
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,63
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,83