víno révové 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 2,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 2