Racio jazýčky - čokoládové 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 73,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,35
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,74
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,61