pomarančová bowle 250 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 23
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 108,7