marhuľová bowle 250 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 20
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 125