Koňak 38% 50 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 500