broskyňová bowle 250 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 18,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 135,14