Paštéta s kačacím pečeňou a portským vínom (piate du Chef) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,38
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 263,16