Paštéta čajovka priemerne 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 0,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,01
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10000