Kuracie paštéta (Marks / Spencer) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 0,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,03
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 3333,33