Racio chlebíčky - pšeničné s mliečnou čokoládou 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 71,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,18
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,72
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,93