Pečeňovky (Hydina - Vysočina) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,44
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 227,27