Drozdovo paštéta zelené korenie BIO (Alnatura) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,84
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 119,05