Obložený chlebíček šunkovú priemerne 1 kus = 71 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,43
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,65