Obložený chlebíček syrový priemerne 1 kus = 67 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,36
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,26