Obložený chlebíček sa šunkovými salámou priemerne 1 kus = 91 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,53
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 59,48