Obložený chlebíček so šunkou a syrom priemerne 1 kus = 57 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,31
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 43,51