Obložený chlebíček sardelovou s očkom priemerne 1 kus = 53 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,21
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 43,8