Obložený chlebíček s vajíčkovým šalátom priemerne 1 kus = 66 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,38
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,83