Obložený chlebíček s údeným tuňáken priemerne 1 kus = 59 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,26
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,83