Obložený chlebíček s uhorským salámou priemerne 1 kus = 45 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,21
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,19