Obložený chlebíček s ruským vajcom priemerne 1 kus = 84 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,43
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 58,74