Obložený chlebíček s paradajkami priemerne 1 kus = 61 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,36
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,85