Obložený chlebíček s kaviárom priemerne 1 kus = 34 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,16
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,31