Obložený chlebíček island priemerne 1 kus = 57 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,97
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 58,76