Obložený chlebíček humrové priemerne 1 kus = 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,34
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,31