Šalát surimi a la krab (KORADO) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,95
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 168,07