Pufík v horkej čokoláde Racio 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 65,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,55
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,66
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,27