Šalát hanácky priemerne 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,35
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 74,07