Šalát šošovkový priemerne 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,72
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 58,14