Šalát bergenský rybie s kečupom (KORADO) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,35
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,64
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 157,48