Ryžová kaša 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 29,93
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,99
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,41