Ovsená kaša 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,33
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,33
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,86