Krupicová kaša 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,73
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,97
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,68