Primulka - orechový snack Racio 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,94
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,41