Bielej fazule v paradajkovej omáčke (Vernet) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,03
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,26