Bageta s cesnakovým maslom (Meggle) 175 gramov

Priemerné sacharidy v g: 71,75
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,18
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,41
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,39