Popcorn medový (Hopi Popi) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 61,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,12
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,61
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,34