Popcorn maslový (Hopi Popi) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,54
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,45
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,03