Popcorn veľká porcia - KFC 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 100