McDonut vanilkový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,42
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 41,32