Mc Royal 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 34
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,41